Europese batterijrichtlijn

Richtlijn nr. 2006/66/EG


De Europese Richtlijn 2066/66 /EG inzake batterijen bepaalt in artikel 28: "Wat de verantwoordelijkheid van de producent betreft, zijn de producenten van batterijen en accu's, alsmede de producenten van andere producten die een batterij of een accu bevatten, verantwoordelijk voor het afvalbeheer van batterijen en accu's die zij op de markt brengen". In die zin informeren wij onze klanten over de beschikbare middelen om hun gebruikte batterijen te recycleren. U kunt ze inleveren of in een recyclagebak deponeren die op de volgende plaatsen aanwezig is

  • supermarkten;
  • winkels die batterijen verkopen (horloge- en juwelierszaken, fotografen, tabakswinkels);
  • afvalinzameling;
  • apotheken;
  • gemeentehuizen.

Gelieve op het volgende te letten:

  • Het symbool van de vuilnisbak op het product of hun respectieve verpakking geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur niet in de vuilnisbak mag worden gegooid omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid.
  • Als de symbolen Hg, Cd en Pb worden weergegeven, betekent dit dat de batterij meer kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) bevat dan de waarde die is gespecificeerd in Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's. De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht.